Sprawy w zakresie odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę:

Kancelaria zapewnienia ochronę prawną osobom, które w wyniku splotu różnych okoliczności zostały poszkodowane, w szczególności:

  • uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia moralne i psychiczne) od sprawcy wypadku komunikacyjnego lub na skutek wypadku w miejscu podlegającym ubezpieczeniu (hotel, basen itp.)
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia przez pacjenta od Szpitala w wyniku błędu medycznego lub w wyniku naruszenia praw pacjenta

Sprawy o zapłatę:

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia spraw o zapłatę zarówno na etapie postępowania przesądowego (wezwanie dłużnika do zapłaty) jak i na drodze sądowej poprzez sporządzenie pozwu, a także reprezentujemy nie tylko stronę powodową – świadczymy również usługi na rzecz strony pozwanej, wobec której dochodzona jest należność w:

  • postępowaniach zwykłych,
  • postępowaniach upominawczych
  • postępowaniach uproszczonych
  • postępowaniach nakazowych
  • elektronicznych postępowaniach upominawczych (EPU)
  • także odzyskanie należności w postępowaniach egzekucyjnych

Upadłość konsumencka – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.