Kancelaria zapewnia:

  1. reprezentację we wszystkich sprawach przed organami i sądami administracyjnymi I i II instancji
  2. przygotowanie wniosków i skarg związanych z działaniami organów administracji publicznej
  3. sporządzenie odwołań od decyzji, przygotowywanie opinii prawnych
  4. udzielanie porad prawnych