Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom przez adwokata. Świadczone przez Kancelarie usługi prawne dla firm polegają w szczególności na:

  1. reprezentacji klienta w sprawach sądowych oraz przed organami administracji publicznej
  2. reprezentowaniu klienta w negocjacjach
  3. pomocy prawnej w dochodzeniu należności
  4. pomocy prawnej w bieżącej działalności gospodarczej
  5. pomocy prawnej w postępowaniach upadłościowych