Spadek po ojcu, matce czy rodzicach. Na każdym etapie danego postępowania Klienci mogą liczyć na moje pełne wsparcie. Kancelaria prowadzi następujące sprawy:

  1. Sprawy o zachowek
  2. Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  3. Sprawy o dział spadku
  4. Testamenty
  5. Przyjęcie i odrzucenie spadku, w tym odrzucenie spadku przez małoletniego.
  6. Podatek od spadku – co do zasady z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku