Kancelaria oferuje reprezentacje klienta na etapie całego postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego od chwili zatrzymania oraz na etapie sądowym aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Reprezentujemy interesy podejrzanego, pokrzywdzonego, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego oraz skazanego.

W mojej adwokackiej praktyce mam za sobą już wiele różnorodnych postępowań karnych. Pomoc prawna w zakresie podjętej obrony w szczególności obejmuje:

 1. Widzenie z tymczasowo aresztowanym po uzyskaniu upoważnienia do obrony
 2. Uzyskanie zgody na widzenie dla rodziny z tymczasowo aresztowanym
 3. Przesłuchanie podejrzanego w obecności adwokata
 4. Dostęp do akt sprawy
 5. Obrona i reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 6. Opracowanie strategii procesowej
 7. Opracowywania pism, m. in. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych.

Podejmuje przewidziane prawem czynności także po uprawomocnieniu się wyroku karnego.

 1. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 2. Ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 3. Odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 4. Reprezentowania w sprawach o ułaskawienie